Plichten patiëntenrecht

U heeft natuurlijk niet alleen rechten, maar ook plichten. Zo moet u de hulpverlener duidelijk en volledig informeren opdat hij een goede diagnose kan stellen en de juiste behandeling weet te kiezen. Verder is het ook de bedoeling dat u meewerkt aan de behandeling, en dat betekent dat u binnen redelijke grenzen zijn adviezen moet opvolgen. En uiteraard bent u ervoor verantwoordelijk dat de hulpverlener voor zijn diensten wordt betaald.

Eigen verantwoordelijkheid

Een patiënte is onder poliklinische behandeling van een psychiater. Zijn behandelplan is in overleg met de huisarts en de familie en met instemming van de patiënte steeds erop gericht dat zij zo zelfstandig mogelijk kan blijven functioneren, ook al heeft ze eerder weleens gesproken over zelfmoord. Haar eigen verantwoordelijkheid staat voorop. Na een daadwerkelijke poging tot zelfmoord wordt ze in overleg met de psychiater opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. De verpleegkundigen daar zullen toezicht op haar houden. Ze spreken met haar af dat ze niet alleen van de afdeling weg zal gaan en steeds zal doorgeven waar ze op de afdeling heengaat. Mocht ze weer zelfmoordgedachten krijgen, dan zal ze naar een verpleegkundige gaan.

Maar in strijd met deze afspraken verlaat de patiënte de afdeling en verdrinkt.

Haar echtgenoot brengt de zaak voor de rechter.

De rechtbank en het gerechtshof oordelen dat de behandelend psychiater noch de betrokken verpleegkundigen onrechtmatig jegens de vrouw hebben gehandeld. Immers, het beleid is steeds gericht geweest op zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid van de vrouw om haar zo snel mogelijk zover te krijgen dat zij haar huiselijke taken weer zou kunnen vervullen. Het feit dat de patiënte zich niet aan de afspraken met de verpleegkundigen heeft gehouden, kan hen niet worden verweten.

De echtgenoot gaat in cassatie. Hij vindt dat ook als geen van de genoemde medewerkers van het ziekenhuis heeft gefaald, toch ‘per saldo’ sprake kan zijn van een onrechtmatig tekortschieten van de organisatie van het ziekenhuis. De Hoge Raad oordeelt echter dat hiervan geen sprake is en verwerpt het beroep.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips