Keuringsarts

Vrijwel iedereen, ook al is hij nog zo gezond als een vis, krijgt te maken met een medische keuring. Bijvoorbeeld een gerichte keuring bij een aanstelling, bij sportbeoefening, bij aanvraag van een bepaalde (levens)verzekering of boven een bepaalde leeftijd voor verlenging van het rijbewijs. En in Amerika bijvoorbeeld laten veel mensen zich om de zoveel jaar algemeen onderzoeken, analoog aan een ‘grote beurt’ voor de auto. In ons land gebeurt dat nog maar mondjesmaat, maar wel bieden veel bedrijven hun oudere werknemers de gelegenheid zich met enige regelmaat te laten keuren. Niet in de laatste plaats zijn er keuringen die bepalend zijn voor het verstrekken van een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De keuringsarts is niet altijd een speciaal opgeleide geneeskundige. Er bestaat wel een specifieke opleiding, maar dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld bedrijven ook altijd gebruik maken van de diensten van deze artsen. Er zijn heel wat huisartsen die bijvoorbeeld sportkeuringen en keuringen voor aanstellingen en voor de Ziektewet er gewoon bijdoen.

Bedrijfsartsen en sociale-verzekeringsartsen, maar ook andere geneeskundigen die keuringen uitvoeren, hebben in feite twee petten op. Enerzijds hebben ze hun eigen verantwoordelijkheid als arts om een onafhankelijk keuringsrapport uit te brengen, anderzijds werken ze vaak voor anderen die rechtstreeks belang hebben bij de uitslag van een keuring. Toch mag een aanstellingskeuring er niet uitsluitend op gericht zijn de slechte risico’s voor de werkgever uit te selecteren. De arts die voor een verzekeringsmaatschappij moet vaststellen welk blijvend letsel een verkeersslachtoffer heeft opgelopen, mag zich niet laten leiden door de wil van de verzekeringsmaatschappij zo min mogelijk uit te keren. En de bedrijfsarts die moet beoordelen of een werknemer alweer aan het werk kan, hoort zich niets aan te trekken van de wens van het bedrijf om de betrokken persoon weer zo snel mogelijk aan het werk te hebben.

Uw rechten

Over uw rechten als u wordt gekeurd, ligt sinds begin 1998 in de Wet op de medische keuringen het een en ander vast. Volgens deze gloednieuwe wet mogen onder meer aanstellingskeuringen en ook keuringen voor pensioenfondsen in principe niet meer. Medische keuringen vallen verder onder de WGBO zodat uw normale patiëntenrechten gelden. Bovendien heeft de KNMG, de beroepsorganisatie van artsen, gedragsregels voor keuringen opgesteld.

Wie gekeurd wordt, heeft het recht tevoren voorgelicht te worden over doel en inhoud van de keuring. Deze keuring moet bovendien geheel open zijn; eerdere (af)keuringen mogen niet van invloed zijn. En uiteraard moet de keuring zorgvuldig gebeuren.

U hoeft niet meer te vertellen dan strikt nodig is voor de keuring. Het kan zijn dat de keuringsarts bepaalde informatie nodig acht voor de keuring, maar dan hoort hij wel aan te geven waarom. U moet hem overigens wel altijd naar waarheid antwoorden en zeker bij keuringen voor een verzekering geen zaken verzwijgen. U loopt dan namelijk het risico dat de maatschappij bij ontdekking uw kosten niet zal vergoeden.

Als u het met een uitslag van een keuring niet eens bent, kunt u altijd in beroep gaan bij de keuringsinstantie en desnoods een herkeuring aanvragen.

Inzage. U heeft het recht als eerste het rapport van de keuringsarts in te zien en hem om toelichting te vragen. Zo nodig kunt u toezending aan de opdrachtgever weigeren. Als u dat wilt, moet de keuringsarts u een kopie geven, maar persoonlijke werkaantekeningen die niet essentieel zijn (zoals ideeën over welke aandoening het zou kunnen zijn), hoeft hij u niet te laten zien.

Beroepsgeheim. De keuringsarts mag aan anderen dan de opdrachtgever geen inlichtingen geven of vragen stellen zonder uw toestemming. Pas als de keuringsarts een door u ondertekende verklaring van toestemming kan overleggen, mag uw behandelend (huis)arts mededelingen over u verstrekken; eerder niet. Hij moet zich daarbij wel beperken tot objectieve medische informatie. En de keuringsarts mag aan de opdrachtgever alleen de belangrijkste conclusies geven als antwoord op gestelde vragen.


Relevante artikelen
3 reacties
  1. Beste Kee,

   Ik begrijp niet waar u op doelt. Zal u uw vraag iets duidelijker kunnen stellen?

   Met vriendelijke groet,
   Wesley

 1. het advies van de keuringsarts van een overlijdensrisico verzekering komt niet overeen met wat wij weten van de specialist die mij partner behandeld. Wij hebben ook een second-opinie gedaan bij het AMC ziekenhuis deze medische specialist zicht het zelfde als de behandeld arts. Over levensverwachtingen en behandelingsmogelijkheden geven zij gewoon aan dat die normaal zijn. De verzekeringsarts medische beoordelen zegt dat zij een verhoogd risico is dus ze willen haar niet verzekeren. Nu ben ik van mening dat de keuringsarts cq medische adviseur geen specialist is wat moet ik hier verder mee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips