Geheugen

Onder geheugen verstaat men het vermogen om informatie vast te leggen en weer op te roepen en het in herinnering terugbrengen en herkennen van vroegere ervaringen.

Het begrip geheugen dient onder andere als verklaring van het verschijnsel van de herkenning en van de gewoontevorming. Hoewel de begrippen geheugen en herinneringsvermogen elkaar vrijwel dekken bevat het laatste nog enkele andere elementen zoals de betrekking van een herinnering op onszelf of ons verleden.

Men kan zich opzettelijk en snel of na lang zoeken een naam of een jaartal te binnen brengen waarvan men weet dat zij in het geheugen voortbestaat. Ook zonder opzet kan onder invloed van de omstandigheden een geheugeninhoud opduiken waaraan men zichzelf verbindt: ”Ik herinner mij dat mij dat vroeger is overkomen.” Het herinneringsvermogen veronderstelt dus zelfbewustzijn.

Lange-termijngeheugen

Het lange-termijngeheugen wordt vooral bepaald door het...

Lees Meer +

Korte-termijngeheugen

Aan het korte-termijngeheugen kan een waarderingscijfer...

Lees Meer +

Geheugentraining

Vergeetachtigheid is geen verschijnsel dat onlosmakelij...

Lees Meer +

RNA en geheugen

Er bestaan twee stellingen omtrent veranderingen in zen...

Lees Meer +

Geheugenmechanismen

De eerste onderzoekingen naar het geheugenmechanisme ha...

Lees Meer +

Semantisch geheugen

Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Wat is Napoleon’s ...

Lees Meer +

Vergankelijkheid van het geheugen

Datgene wat zich in het geheugen bevindt, de inhoud van...

Lees Meer +

Zintuiglijk geheugen

De ogen en oren van een mens in wakende toestand vangen...

Lees Meer +

Geheugenstoornissen

Geheugenstoornissen zijn kenmerkend voor aandoeningen v...

Lees Meer +
MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips