Zelfstandigheid

Veel ouderen maken zich zorgen over hun zelfstandigheid. Ze maken zich vooral zorgen over de mogelijke beperking in hun zelfredzaamheid die ontstaat bij ziekte. Hoewel er uitstekende voorzieningen zijn voor ouderen, zoals bejaardencentra en aanleunwoningen, wil de meerderheid van de ouderen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis wonen. Om zelfstandig te kunnen blijven, is een goede lichamelijke verzorging heel belangrijk. Vetarm eten en regelmatig bewegen vergroot de kans op langere zelfstandigheid. Een algehele verslapping van de spieren, wat bij ouderen veel voorkomt, is meestal het gevolg van verminderde lichaamsbeweging. Een zekere mate van krachttraining kan dit voorkomen. Door het trainen van de spierkracht wordt de oudere mobieler, kan hij beter lopen en zware dingen optillen, wat allemaal wezenlijke voorwaarden zijn om zelfstandig te functioneren.

Er bestaan veel voorzieningen en hulpmiddelen die er voor kunnen zorgen dat een oudere in zijn eigen huis kan blijven wonen, zelfs al is hij ziek of (gedeeltelijk) invalide. Dergelijke voorzieningen zijn bijvoorbeeld thuiszorg, maaltijdverschaffing en een wekelijkse wasbeurt. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld speciale bedden, looprekjes/stokken, gehoorapparaten, etcetera. Het is raadzaam om informatie in te winnen over diverse hulpmiddelen en vervolgens in overleg met de huisarts pas tot aanschaf over te gaan.

Als een oudere niet zelfstandig kan blijven wonen, zijn er allerlei andere woonvoorzieningen. Er zijn bijvoorbeeld woongroepen voor ouderen die graag actief zijn en met leeftijdgenoten willen wonen en samen bepaalde andere voorzieningen genieten. Bij woon- en zorgcentra (voorheen bejaardencentra) is sprake van huishoudelijke zorg, medische bijstand bij ziekte, centrale keuken, gemeenschappelijke activiteiten en vervoersvoorzieningen. Aanleunwoningen bij deze centra bieden een keuze uit deze voorzieningen.

Pas in ernstig behoeftige omstandigheden komt een oudere in aanmerking voor een verpleegtehuis, waar intensieve medische zorg wordt verleend. In Nederland worden deze vormen van zorg aangeboden als een sociale voorziening waarvoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet worden betaald. Wanneer er moet worden bekeken of en welke zorg nodig is voor uzelf of een dierbare, dan is het belangrijk om niet alleen de gezondheidstoestand in aanmerking te nemen, maar ook rekening te houden met hoe de desbetreffende persoon zijn (verlies aan) zelfstandigheid ervaart.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips