Borstvoeding en milieu verontreiniging

Het is een feit dat borstvoeding veel voordelen heeft, zowel voor moeder als kind. Sinds een aantal jaren besteden de media echter regelmatig aandacht aan de mogelijke schadelijke gevolgen van borstvoeding voor het kind. De verontreiniging van het milieu is een zaak die iedereen aangaat, maar het wordt des te verontrustender als blijkt dat zelfs moedermelk niet meer zo puur en zuiver is als iedereen altijd dacht. Het is dan ook logisch dat zwangere en pas bevallen vrouwen zich afvragen wat nu het beste is voor hun kind: borstvoeding of de fles?

Om welke stoffen gaat het?

Milieuverontreinigende stoffen zijn in principe alle stoffen die niet, of maar heel langzaam in de natuur kunnen worden afgebroken. Sommige hiervan hopen zich op in weefsels, waardoor ze heel lang schadelijk kunnen zijn voor plant, dier en mens. Voorbeelden zijn zware metalen zoals cadmium, kwik en lood, bestrijdingsmiddelen, radioactief afval en stoffen die afkomstig zijn uit bepaalde industriële processen. Een belangrijke groep milieuverontreinigende stoffen zijn de gechloreerde koolwaterstoffen, zoals:

Sommige (voormalige) bestrijdingsmiddelen, zoals DDT en hexachloorbenzeen (HCB);
Polychloorbinefylen (PCB’s), dioxinen (PCDD’s) en dibenzofuranen (PCDF’s). PCDD’s en PCDF’s komen voornamelijk vrij uit vuilverbrandingsinstallaties en bij industriële processen.
Door hun chemische opbouw zijn deze verbindingen zeer stabiel en moeilijk afbreekbaar in de natuur. Veel van deze stoffen worden nauwelijks uitgescheiden, ze lossen goed op in vet en hopen zich op in het vetweefsel van mensen en dieren.

Aanvankelijk wist men niet hoe gevaarlijk deze stoffen zouden zijn voor de mens en het milieu. In Nederland zijn de productie en het gebruik van veel van deze chemische stoffen inmiddels verboden, maar wat zich in vele jaren heeft opgehoopt is vanwege de moeilijke afbreekbaarheid nog altijd in ons milieu aanwezig.

Borstvoeding en milieu verontreiniging

De voedselketen van de mens

Uit de lucht, het water en de bodem komen deze moeilijk afbreekbare stoffen terecht in de gewassen en vervolgens in de dieren en mensen die deze planten eten. Sommige stoffen hopen zich op in vetweefsel of organen, waardoor ze overgebracht kunnen worden van dier op dier en van dier op mens. De mens staat aan het eind van een voedselketen en krijgt zo via het voedsel deze slecht afbreekbare stoffen uit het milieu binnen.

Moedermelk en verontreiniging

Vetoplosbare stoffen, die in het lichaam van de moeder voorkomen, kunnen vanuit het bloed in de borstvoeding komen. Omdat moedermelk een hoger vetgehalte heeft dan bloed, zullen zulke stoffen daar in hogere concentraties in voorkomen dan in bloed. Maar ook al via de placenta komt een baby ermee in aanraking.

Uit onderzoeken in de hele wereld heeft men gegevens verkregen over de hoeveelheden van een aantal lichaamsvreemde stoffen in moedermelk, waarbij men zich vooral richt op de vetoplosbare gechloreerde koolwaterstoffen (organochloorverbindingen). Ook in Nederland wordt op gezette tijden onderzoek gedaan naar de verontreiniging van moedermelk. Er is tot nu toe nog nooit aangetoond dat de gezondheid van kinderen die borstvoeding krijgen te lijden zou hebben van deze stoffen die eigenlijk in moedermelk niet thuishoren. Ook voor PCB’s, dioxinen en dibenzofuranen geldt dat ze in de gevonden hoeveelheden geen problemen lijken te geven. Nagenoeg alle onderzoekers zijn het er over eens dat de onbetwiste voordelen van borstvoeding zwaarder wegen dan de mogelijke risico’s van verontreinigde moedermelk.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt de hoeveelheid dierlijke vetten in uw voeding beperken door bewust te eten. In het kort komt dat erop neer dat u beter magere dan volle melkproducten kunt gebruiken. Als u graag vis eet, kies dan voor magere soorten zoals kabeljauw, schol en tong. Vermijd orgaanvlees zoals lever, want hierin bevinden zich vaak relatief grote hoeveelheden verontreinigende stoffen. Plantaardige producten bevatten minder verontreinigingen dan dierlijke producten.

Als u meer wilt weten kunt u advies inwinnen bij een diëtist of bij het Voorlichtingsbureau voor de Voeding.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips