Abortus

Abortus of miskraam, uitgestoten of kunstmatig afgedreven worden van de vrucht, in het spraakgebruik: kunstmatige vruchtafdrijving. Legale abortus provocatus. Naar geldend recht begaat een arts die op medische indicatie een abortus uitvoert geen strafbaar feit. Een medische indicatie tot het afbreken van de zwangerschap in die zin dat het uitdragen van de zwangerschap voor de vrouw een directe fysieke levensbedreiging vormt, komt tegenwoordig slechts sporadisch voor. Men kan hiervan spreken wanneer bijvoorbeeld een vrouw met een dubbele hartklepprothese, niet bestand tegen de extra belasting van een zwangerschap, zwanger wordt, of ook wanneer een beginnende kanker van de baarmoedermond wordt vastgesteld bij een enkele maanden zwanger zijnde vrouw.

De eis dat er aan het uitvoeren van een abortus een medische indicatie voorafgaat, is niet in de wet uitgedrukt: het is een eis die wordt gesteld door de medische moraal. Tot enkele jaren geleden verbood de medische moraal de abortus arte provocatus, tenzij de zwangerschap voor de vrouw levensbedreigend was, met andere woorden tenzij er een medische indicatie was om de zwangerschap af te breken. Het begrip medische indicatie heeft de laatste jaren echter een ruimere inhoud gekregen. Meer en meer bestaat de neiging om niet alleen van een medische indicatie voor abortus te spreken wanneer de zwangerschap direct het leven van de vrouw bedreigt, maar ook wanneer door het uitdragen van de zwangerschap haar geestelijk en maatschappelijk welzijn geschaad zou kunnen worden. Dit is in overeenstemming met de definitie die de Wereld Gezondheids Organisatie gaf over gezondheid, die niet omschreven werd als een afwezig zijn van ziekte, maar als een toestand van optimaal lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn.

In de ontwikkeling van de meningen rondom de abortus arte provocatus spelen ethische opvattingen en godsdienstige overtuiging een overwegende rol. In 1980 was in Nederland een wetsontwerp in voorbereiding waarin de wezenlijke beslissing met betrekking tot een abortus aan de vrouw wordt gelaten. Medisch gesproken is het volgens de regelen der kunst (lege artis) provoceren van een abortus door een ervaren arts niet moeilijk, hoewel deze ingreep soms ernstige complicaties kan hebben, zowel tijdens en direct na de uitvoering ervan alsmede op langere termijn bij een eventueel volgende, wel gewenste zwangerschap.

Abortus

Er zijn vele mogelijke oorzaken. Meestal betreft het een stoornis in de aanleg , ten gevolge van een afwijking in de chromosomen, of een stoornis in de ontwikkeling van de vrucht. Andere mogelijkheden zijn een afwijking van de baarmoeder, trauma, intoxicatie of een infectieziekte. Vermoedelijk eindigt een vijfde tot een kwart van alle zwangerschappen met een abortus. Bij vrouwen die bij herhaling zwanger worden, doch steeds gedurende de eerste zwangerschapsmaanden een miskraam krijgen spreken we van een habituele abortus.

Provocatus is een opzettelijk opgewekte abortus. Indien een medische indicatie hiervoor aanwezig is, wordt gesproken van een arte provocatus.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips