Coitus

Coitus, ook wel paring, geslachtsdaad, cohabitatie genoemd, is afgeleid van het Latijnse coire = samen gaan. Coïtus is in de ruimste zin van het woord de toestand waarbij in seksuele opwinding een man de stijve of opgerichte penis (mannelijk lid) in een lichaamsopening van zijn partner brengt.

In de gangbare betekenis is coïtus de geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw, waarbij de man als eindresultaat een zaadlozing (ejaculatie) heeft, hetgeen gepaard gaat met seksuele lustgevoelens (orgasme). Ook de vrouw beleeft het orgasme; dit houdt echter geen verband met het ontvangen van de zaadvloeistof. Zowel bij de man als bij de vrouw treden de seksuele lustgevoelens op door prikkeling van bepaalde zenuwbanen vanuit gevoelige huidgebieden (erogene zones) waarvan de gevoeligste de uitwendige geslachtsdelen zijn.

Door de coitus kan een bevruchting optreden. In het huidige seksuele gedrag van de mens is dit, zoals uit onderzoek op dit gebied blijkt, steeds minder het doel van de coitus. Statistisch gezien kan men stellen dat de geslachtsrijpe vrouw gemiddeld zo ongeveer duizend keer gemeenschap heeft zonder zwanger te worden, tegen één keer waarbij zij wel zwanger wordt. In het seksuele gedragspatroon van de tegenwoordige mens kan men steeds sterker bespeuren dat de coïtus een daad is waarbij het opwekken en bevredigen van seksuele gevoelens het enige doel is. Men neigt er dan ook steeds meer toe de coïtus te omschrijven als een uiterst belangrijke biologische functie met enerzijds als doel het tot stand brengen van een bevruchting en anderzijds het uitdrukken van gevoelens van seksuele opwinding, van sympathie, genegenheid en liefde voor de partner. Kort gezegd is de coïtus het beleven van het lichamelijk en geestelijk bij elkaar komen, althans op het moment van de daad. Voor ieder persoonlijk krijgt de coitus een voor hem of haar geldende betekenis, afhankelijk van de partnerkeuze, de situatie waarin men samen is, de geestelijke waarde van de partners voor elkaar. De ervaring leert dat het als aangenamer wordt ervaren samen te zijn met iemand van wie men houdt dan met iemand die men slechts vluchtig kent en waarbij uitsluitend seksuele aantrekkingskracht het motief tot de coïtus is.

Men kan de coitus tussen man en vrouw, in verband met het vaak ongewenst zijn van zwangerschap, onderscheiden naar de verschillende manieren van voorkómen daarvan, bijv. door het gebruik van een condoom, de pil (ook de morning-after pil) of het onderbreken van de coïtus voordat zaadlozing heeft plaatsgehad (coïtus interruptus). Verder kan men een onderscheid maken volgens de houding die wordt aangenomen bij de coïtus en de lichaamsopening waarin het mannelijk lid wordt gebracht, eventueel ook nog volgens de combinatiemogelijkheden van partners. Zwangerschap voorkomen is het doel van zulke hulpmiddelen als het condoom en de ring (pessarium)l, maar ook modernere middelen zoals de ‘pil’ en het spiraaltje (zie Anticonceptie). Een van de oudste en tevens – volgens vele deskundigen – in Europa meest toegepaste methoden ter voorkoming van zwangerschap is het terugtrekken van de penis voordat zaadlozing heeft plaatsgehad (coïtus interruptus).

Het is bekend dat de coïtus interruptus een uiterst onbetrouwbare vorm van anticonceptie is. Door het opwindingsslijm vanuit de penis kunnen reeds zaadcellen aan de top van de penis komen die de vrouw kunnen bevruchten. Verder is het in vele gevallen te laat als de man terugtrekt, omdat de zaadlozing reeds is opgetreden. Dat ondanks de zeer ernstige bezwaren tegen deze methode de coïtus interruptus nog zo vaak wordt toegepast ligt in het feit dat men geen enkele maatregel behoeft te nemen om een zekere mate van bescherming te krijgen. De seksuologen zijn verdeeld in hun oordeel omtrent de psychische schadelijkheid van deze methode. De uitspraak van Freud dat de coïtus interruptus verantwoordelijk gesteld moet worden voor nerveuze verschijnselen bij man en vrouw wordt niet algemeen aanvaard.

Uit angst voor zwangerschap wordt de penis ook wel tussen de bovenbenen gedrukt in plaats van in de schede gebracht. Kans op bevruchting is met deze methode echter zeker niet uitgesloten.

De coitus houding (-positie of -stand) welke het meest wordt toegepast is die waarbij de man op de vrouw ligt. De vrouw heeft daarbij de benen meestal gespreid, al dan niet met opgetrokken knieën. Hoewel de coïtus bijvoorbeeld ook zittend en staand mogelijk is en tot vele variaties is uit te breiden, is de liggende positie de meest gebruikelijke.

Variatie van de coitushouding kan een belangrijk spelelement zijn in de seksuele relatie. Bij een verslechterde relatie bestaat echter de kans dat door overmatige aandacht voor variaties van de coitus houding de werkelijke moeilijkheden uit de weg worden gegaan. De overwaardering van de coitus posities in het menselijke seksuele contact kan worden beschouwd als een moderne vorm van afweer tegen de onderliggende seksuele problematiek in de gevoelssfeer. Wel kan kennis van de coïtusposities (synousiologie) de mens wellicht helpen rijper te worden voor het gezonde spelelement in het seksuele contact – liefde kan men echter niet uit een boekje leren.

coitus angst.

Een situatie: waarbij lichamelijk contact kan volgen kan bij veel mensen angst opwekken. Bij jonge mensen die nog nooit of hoogstzelden intieme geslachtelijke contacten hebben gehad is deze angst niet alleen voorstelbaar, hij is ook normaal. Men is bang voor het onbekende, voor het gevoelsmatig ingrijpende, waarbij het nog niet geheel duidelijk is wat er met het eigen lichaam gaat gebeuren. Zo is het meisje bang voor de ontmaagding en voor een mogelijke zwangerschap. De jongen is bang voor wat- er met zijn penis kan gaan gebeuren als hij deze in een onbekende opening tussen de benen van zijn partner brengt. Vaak leidt deze angst om de vrouw te ontmaagden (defloratie) tot een coïtushouding waarbij de penis niet in de schede komt maar tegen de ingang, het voorhof (vestibuturn), wordt gedrukt.


Relevante artikelen
1 reacties
  1. een vraag die hier niet beantwoord wordt is :
    Dringt de penis, bij volledige erectie, binnen in de baarmoeder ? of is de vagina zo diep dat de penis hierin blijft tot de zaadlozing ?
    Dit schijnt me wel belangrijk o weten.
    Of niet ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips