Kaakchirurg

Een kaakchirurg en tandheelkundig specialisten horen volgens de WKCZ een interne klachtenregeling te bieden. De NMT heeft voor haar leden een landelijke regeling opgezet. Tandartsen en tandarts-specialisten die niet bij het NMT zijn aangesloten, moeten een eigen klachtenregeling hebben of zich bij een andere klachtencommissie hebben aangesloten. In dat verband is het nuttig te weten dat de ANT ook een klachtenprocedure kent, die opengesteld is voor de patiënten van alle tandartsen, onafhankelijk of die tandartsen lid zijn van de ANT.

U kunt bij de NMT terecht met klachten over de bejegening, de behandeling, de hoogte van de rekening en ook tot bepaalde hoogte met een eis tot schadevergoeding. Doel van de NMT-klachtenregeling is in de eerste plaats uw klacht door bemiddeling op te lossen, via de Regionale Beoordelingsraad in Eindhoven, Breda, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Arnhem of Zwolle (voor tandartsen) of de landelijke Specialistenbeoordelingsraad (voor de kaakchirurg). Helpt de bemiddeling niet, dan kunt u de raad om een bindend advies vragen. U en uw tandarts moeten dan wel bereid zijn het advies te accepteren. Er is geen beroep mogelijk.

Wilt u geen bindend advies, dan blijft de mogelijkheid van het interne tuchtrecht van de NMT open. Als u hiervoor kiest, volgt er een formele behandeling van uw klacht door de raad, die in een bindende uitspraak eindigt in de vorm van een maatregel: gegrondverklaring van de klacht, waarschuwing, berisping, schorsing voor ten hoogste een jaar, geldboete van ten hoogste € 5.000 (vervalt aan de NMT) of ontzetting uit het lidmaatschap. Onder voorwaarden is het mogelijk hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van Beroep.

kaakchirurg

De klachtencommissie van de ANT neemt, anders dan die van de NMT, geen eisen tot schadevergoeding in behandeling. Als u het niet eens bent met de uitspraak, is er geen beroepsmogelijkheid. U moet dan naar de civiele rechter. Omdat een kaakchirurg en tandheelkundigen onder de Wet BIG vallen, zijn zij tevens onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht. Bij het Regionaal Tuchtcollege kunt u aankloppen met een klacht over elke tandarts, dus ook een die niet is aangesloten bij de NMT. Het Regionaal Tuchtcollege behandelt geen verzoeken tot schadevergoeding. Heeft u behoefte aan een tweede mening om uw klacht kracht bij te zetten, dan kunt u hiervoor naar een TIP-tandarts.

Met een klacht over een tandtechnicus die is aangesloten bij het ONT kunt u zich wenden tot de Patiëntenbelangencommissie van deze organisatie. Deze commissie bestaat uit een ONT-lid, een consumentenvertegenwoordiger en een lid dat is voorgedragen door de Stichting Nederlands Tandprothetisch Instituut. Zij wordt bijgestaan door een jurist-secretaris. U kunt er klagen over een onzorgvuldig gemaakte prothese (zie modelbrief 29), over de rekening en over andere verwijtbare tekortkomingen bij de behandeling. De procedure is kosteloos. Is uw tandtechnicus niet aangesloten bij het ONT, dan zult u met een klacht naar de burgerlijke rechter moeten.

Wat u wel moet weten als u een klacht heeft over een prothese, is dat er discussie gaande is over de vraag of het maken van een prothese een resultaats- of een inspanningsverbintenis (zie par. 1.3.1) is. Die discussie is nog niet afgesloten, maar in veel gevallen wordt ervan uitgegaan dat het een resultaatsverbintenis betreft. Dat betekent dat u de tandtechnicus kunt aanspreken op het feit dat hij een ondeugdelijk product heeft geleverd. Modelbrief 29 gaat van zo’n resultaatsverbintenis uit.

Heeft u een klacht over een mondhygiënist, dan moet u dit zoals gewoonlijk eerst met hem of haar bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn. Hierbij is ook de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten aangesloten. U moet uw klacht schriftelijk indienen en u krijgt binnen twee weken te horen hoe de klacht behandeld zal worden. De commissie kan kiezen voor bemiddeling (maar beide partijen moeten hiermee dan akkoord zijn) of voor een uitspraak met een advies. U kunt er niet terecht voor een schadevergoeding.

Klacht over de rekening.

Bij problemen over de rekening kunt u zich voor advies wenden tot het TIP, de informatielijn van de NMT of het COTG. Een klacht over de rekening kunt u in eerste instantie indienen bij de Regionale Beoordelingsraad van de NMT, zie modelbrief 16. De voorzitter bekijkt uw klacht en doet zelfstandig een uitspraak of speelt deze door naar de commissie van de Regionale Beoordelingsraad. De procedure is kosteloos. Trekt de betrokken kaakchirurg zich niets van de uitspraak aan, dan staat alleen de weg naar de burgerlijke rechter nog open. Daarbij kan het advies van de klachtencommissie een belangrijke rol spelen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips