Alternatieve behandelaars

Er bestaan ongeveer 300 alternatieve behandelwijzen. De bekendste stromingen zijn de homeopathie, acupunctuur, antroposofische geneeskunde, natuur-, manuele en paranormale geneeswijzen. Met uitzondering van de antroposofische geneeskunde, waarvoor men regulier arts hoort te zijn, worden er geen wettelijke normen gesteld aan de uitoefening van alternatieve geneeskunst. Sommige beroepsorganisaties stellen wel eisen aan opleiding en toelating, maar lang niet alle beoefenaars zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie. Binnen de wereld van de alternatieve genezers wordt onderscheid gemaakt naar artsen en niet-artsen. Beide groepen kennen eigen overkoepelende organisaties.

De Artsenfederatie Additieve/Alternatieve Geneeswijzen (AAG) is de overkoepelende organisatie voor zes beroepsorganisaties van artsen die alternatieve geneeswijzen praktiseren. Het gaat om organisaties op het terrein van de natuurgeneeskunde (de Artsenvereniging tot Bevordering van de Natuurgeneeskunde – ABNG), acupunctuur (de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging – NAAV), antroposofie (de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen – NVAA), neuraal-regulatietherapie (de Nederlandse Vereniging voor Neuraal-/Regulatietherapie – NVNR), manuele geneeskunst (de Vereniging van Artsen voor Manuele Geneeskunde – VAMG) en homeopathie (de Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland – VHAN).

De verenigingen voor alternatieve genezers die geen arts zijn, hebben als overkoepelende organisatie de Alliantie Natuurlijke Geneeswijzen (ANG). Er zijn ruim twintig organisaties bij aangesloten. De beroepsorganisatie van acupuncturisten die geen arts zijn, is de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA, geen lid van de ANG). Verder bestaat nog Het Verbond, waarin ‘geestelijke genezers’, zoals hypnotherapeuten, en paranormaal genezers zijn georganiseerd. De alternatieve sector is dermate in beweging dat u dit overzicht als een momentopname moet beschouwen.

Een alternatieve genezer is vrij te bepalen wat hij u voor een consult of behandeling rekent. Zijn tarieven worden niet door het COTG bepaald. Wel geven de beroepsgroepen vaak richtprijzen aan. De kosten van alternatieve genezers worden soms door de zorgverzekering gedekt. Dat is vooral het geval als het om een artsalternatieve genezer gaat. Meestal zult u alternatieve hulp via een aanvullende verzekering moeten regelen. Heeft u een klacht over zorg zoals omschreven in de Ziekenfondswet van een bevoegde artsgenezer, dan kunt u de gebruikelijke route volgen (klachtencommissie en zonodig Regionaal Tuchtcollege). Andere alternatieve genezers die zorg bieden zoals omschreven in de Ziekenfondswet en de AWBZ (maar dit is zelden het geval), vallen onder de WKCZ en horen dus ook een klachtenregeling te bieden.

Bij andere alternatieve zorg bent u aangewezen op een eventuele interne regeling van de beroepsgroep of zult u naar de burgerlijke rechter moeten. Er bestaan twee landelijke klachtenregelingen: een voor homeopaten met een reguliere artsenopleiding (de Ombudscommissie Homeopathie) en een voor alternatieve genezers die geen arts zijn (de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). Bij deze laatste regeling hebben de beroepsorganisaties van homeopaten, acupuncturisten en natuurgenezers die geen arts zijn, zich aangesloten. Beide klachtenregelingen zijn ontwikkeld in samenwerking met het NP/CF.

De overkoepelende organisatie AAG (voor bevoegde artsgenezers) hoopt op korte termijn tot een uniforme regeling te komen. Weliswaar vallen de leden onder het Medisch Tuchtrecht, maar dit schiet namelijk voor specifieke alternatieve kwesties soms te kort. U kunt momenteel wel al bij de interne tuchtregelingen aankloppen van twee van de bij de AAG aangesloten beroepsorganisaties, de ABNG en de NVNR. De VHAN en de NAAV kennen wel tuchtrecht, maar dit is alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging of collega’s, en dus niet voor de consument. De VAMG en de NVAA hebben geen tuchtrechtelijke regeling.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips