Binoculair zien

In het algemeen kijkt men met twee ogen. Doordat de ogen van de mens in tegenstelling tot die van de meeste zoogdieren naar voren zijn gericht, vallen de gezichtsvelden van de twee ogen gedeeltelijk samen en de -ongelijke – beelden die van een bekeken voorwerp op beide netvliezen ontstaan, geven te zamen één enkele gewaarwording.

Voor dit versmelten van de gezichtsindrukken is een uiterst nauwkeurige samenwerking tussen de bewegingen van beide ogen noodzakelijk. In de ruststand van de ogen lopen de oogkassen evenwijdig (staren, dat wil zeggen in de verte kijken) en de gezichtslijnen snijden elkaar op een ver voor de ogen gelegen punt.

Denkt men zich nu een lichtpunt in dat van zeer grote (“oneindige”) afstand nadert, dan zullen de ogen dit naderend lichtpunt blijven afbeelden op het midden van de gele vlek door de ogen automatisch zo te draaien dat de gezichtslijnen elkaar juist in dit punt blijven snijden.

Binoculair zien

De gezichtslijnen snijden elkaar steeds dichterbij (convergentie). Tegelijkertijd neemt de sterke van de ooglens zodanig toe dat het punt scherp blijft (accommodatie). Het punt dat dus voortdurend in beide ogen op het midden van de gele vlek wordt afgebeeld, wordt als één enkel punt gezien.

Ligt echter het naderend lichtpunt bijvoorbeeld aan de linkerkant, dan wordt de beweging veel ingewikkelder. In het genoemde geval (naderend lichtpunt van links) zullen voornamelijk de linker buitenste en rechter binnenste rechte oogspier in werking treden door eerst samen te trekken en geleidelijk te ontspannen, waarbij de andere oogspieren de oogbol door hun rekking in de rechte stand terugtrekken.

De bewegingen van de oogbollen kan men goed bij een ander waarnemen indien men een vinger voor iemands gezicht houdt, aanvankelijk op vrij grote afstand, en hem dan vraagt naar de vinger te blijven kijken terwijl men deze dichter bij zijn geziclit brengt. Men ziet dan de ogen naar naar binnen draaien. Bovendien ziet men dat de pupillen zich vernauwen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips