Alcoholgebruik

Veel mensen die alcohol drinken kunnen hun gebruik beperken tot hoeveelheden die geen schadelijke gevolgen hebben voor hun gezondheid of hun sociale leven. In Nederland drinkt de gemiddelde drinker per jaar meer dan negenhonderd glazen bier, wijn of sterke drank. Ruim 600.000 mensen drinken gemiddeld meer dan acht glazen per dag en ongeveer 10 procent van de mensen die drinken, heeft problemen door of met hun drankgebruik.

 

Als gevolg hiervan zijn alcoholmisbruik en alcoholisme grote maatschappelijke en economische problemen geworden. De ziektekosten en de kosten als gevolg van het verlies aan productiviteit in verband met alcoholisme, worden in Nederland en België geschat op honderden miljoenen per jaar.

Het behandelen van mensen met een drankprobleem – of hen zover te krijgen dat zij zich laten behandelen – is juist door de aard van het probleem uitermate moeilijk. De meeste mensen met een drankprobleem ontkennen dat er een probleem is. Het is echter belangrijk te onthouden dat alcoholisme een ziekte is. In Amerika is alcoholisme zelfs doodsoorzaak nummer drie, na hart- en vaatziekten en kanker. Als dodelijke verkeersongevallen en overlijdensaktes waarbij sprake is van alcoholgebruik in de statistieken zouden worden meegenomen, zou alcoholisme als doodsoorzaak nummer één gelden.

Er is veel verschil in opvatting over welke mate van drankgebruik problematisch of ongezond is. Het belang van het onderscheid maken tussen alcoholisme en alcoholmisbruik is hoofdzakelijk dat de opzet van de behandeling en de beoogde doelen zeer verschillend kunnen zijn.

Wat is Alcoholisme?

Alcoholisme is een chronische, vaak progressieve (toenemende) en fatale ziekte, waarvan het verloop wordt beïnvloed door genetische, psychosociale en omgevingsfactoren. De ziekte wordt gekenmerkt door perioden waarin alcoholgebruik op de voorgrond staat, afwijkend denkgedrag (met name ontkenning), een afgenomen controle over de hoeveelheid alcohol die gedronken wordt en een blijvend gebruik van alcohol ondanks de aanwezigheid van nadelige effecten van dit gebruik.

Elk van deze symptomen op zich kan voortdurend danwel periodiek voorkomen. De lichamelijke afhankelijkheid van alcohol (ofwel verslaving, gekenmerkt door tolerantie- en ontwenningsverschijnselen) en het dwangmatige gedrag met betrekking tot alcoholgebruik onderscheiden gewoonlijk de alcoholisten van de andere probleemdrinkers.

Wat is Alcoholmisbruik?

Drankproblemen bij mensen die niet alle kenmerken van alcoholisme vertonen worden vaak “alcoholmisbruik”, “schadelijk alcoholgebruik” of “probleemdrinken” genoemd.

Mensen die alcohol misbruiken gaan zich ook herhaaldelijk te buiten aan overmatig drinken, hetgeen gevolgen heeft voor de gezondheid of het sociale leven, of beide. Zij kunnen het alcoholgebruik ook voortzetten, hoewel ze weten dat dit sociale problemen voor hen met zich meebrengt. Zij zijn echter niet afhankelijk van alcohol en ze hebben de controle over het alcoholgebruik ook nog niet verloren.

Hoewel het voor volwassenen jaren kan duren voordat zij een alcoholverslaving ontwikkelen, kunnen tieners in slechts enkele maanden al verslaafd raken. Het alcoholgebruik onder middelbare scholieren neemt over het algemeen af, net als onder volwassenen, maar het gebruik is nog altijd hoog en het neemt vaak dramatisch toe onder jongeren in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 17 jaar.

Er zijn ook steeds meer meisjes die in de puberteit gaan drinken, hoewel het nog steeds voornamelijk een mannenprobleem is.

Bij de meeste dodelijke verkeersongevallen in Nederland en België is er sprake van alcoholgebruik. Alcohol wordt ook vaak genoemd bij andere doodsoorzaken bij tieners, waaronder verdrinkingen, zelfmoorden en branden.

Een alcoholvergiftiging kan kortstondig (acuut) of van lange duur (chronisch) zijn. Dronkenschap is het teken van een tijdelijke alcoholvergiftiging. Alcoholisme wordt gerekend tot de verslavingsziekten. De oorzaak is mogelijk een zekere aanleg, gecombineerd met psychische en/of sociale moeilijkheden.

De graad van alcoholvergiftiging hangt af van de hoeveelheid die door de maag en darmen opgenomen wordt. Van geval tot geval is verschillend hoeveel alcohol verdragen kan worden. De graad van vergiftiging resp. dronkenschap wordt door het alcoholgehalte in het bloed bepaald en in een promillage uitgedrukt. Bij meer dan drie tot vier promille alcohol kan bewusteloosheid optreden. Alcohol maakt slaperig en werkt niet, zoals wel gedacht wordt, stimulerend. Alcohol heeft onder andere een uitwerking op de zenuwcellen van de hersenen.

De overbrenging daarheen gebeurt tamelijk snel door het bloed. De werking van de zenuwcentra worden gedempt. Remmingen vallen weg en er is een tijdelijk gevoel van welbehagen. Wanneer meer en meer alcohol op de hersenen inwerkt, kunnen er onaangename voorstellingen en gevoelsstoringen optreden. Zelfs kleine alcoholhoeveelheden beïnvloeden reeds het vermogen tot oordelen en inzicht in de samenhang van de dingen. Veelal denkt degene die onder de invloed van alcohol is, dat hij tot grote geestelijke en lichamelijke prestaties in staat is. Vele psychologische tests en waarnemingen hebben echter aangetoond dat deze veronderstelling zelfbedrog is en het tegendeel plaatsvindt. Daarom geldt met nadruk de regel dat na alcoholgebruik nooit een auto bestuurd mag worden.

Alcohol geeft een verwijding van de bloedvaten, onder andere in de huid, zodat er een gevaar op onderkoeling ontstaat bij een lage omgevingstemperatuur. Een matig gebruik van alcohol heeft geen schadelijke invloed op de gezondheid.

Kenmerken van alcoholisme:
1)wanneer de gewenning van het organisme aan alcohol zodanig is dat een toenemende hoeveelheid nodig is om het gewenste effect te bereiken;
2)wanneer het abrupte onthouden van alcohol ontwenningsverschijnselen veroorzaakt.

Door voortdurend en overvloedig alcoholgebruik wordt zowel het lichaam als de geest aangetast en dit kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Alcoholici verkorten hun leven en verminderen hun weerstand. In het bijzonder bestaat een grotere vatbaarheid voor longontsteking en voor ziekten van de spijsverteringsorganen. Daarbij kan een ontregeling van het zenuwstelsel plaatsvinden. Er kunnen psychiatrische aandoeningen uit voortkomen, zoals delirium tremens. Alcoholisten eten doorgaans weinig, hierdoor lijden zij dikwijls aan vitaminegebrek, wat een verhoogde vatbaarheid voor ziekten tot gevolg heeft.

Er is geen afdoende verklaring waarom een mens tot drankzucht vervalt, een zekere aanleg wordt verondersteld. Een theorie is dat de alcoholist, ongeacht zijn situatie in het leven, een diepgaand gevoel van onzekerheid ondervindt. Hij lijdt aan onderdrukte, onbewuste innerlijke conflicten. De oorsprong van deze psychische storing ligt mogelijk in de vroege kindertijd. De alcoholist ontvlucht met behulp van de alcohol zichzelf. Een vicieuze cirkel kan ontstaan doordat naast de lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid de sociale factor een toenemende rol gaat spelen. De alcoholist raakt door zijn drankprobleem sociaal geïsoleerd (verlies van vrienden, ontslag, huwelijksproblemen en dergelijke) waardoor hij weer meer gaat drinken.

De behandeling van alcoholisme

Veel alcoholisten hebben de hulp van een psychiater nodig om hun innerlijke conflicten tot een oplossing te brengen. Een ontwenningskuur tezamen met een psychotherapeutische behandeling is hierbij een mogelijkheid.

Er zijn ook medicijnen die de ontwenning ondersteunen, bijvoorbeeld antabus dat zeer gevoelig is voor alcohol. Dit medicijn mag echter uitsluitend met toestemming van de arts gebruikt worden. Wanneer de patiënt zich gedurende maanden tot onthouding dwingt bestaat de kans dat hij zijn innerlijke conflicten beheerst en in staat is zonder de hulp van medicijnen de alcohol te weerstaan. Verder bestaan er zelfhulpgroepen, de A.A., waarbij de alcoholist, gezamenlijk met lotgenoten, zijn drankprobleem probeert te beheersen.

 
Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips