Leren leven met een lichamelijk gebrek

Ernstige gebreken geven speciale problemen, zoals onvermogen om zich vrij te bewegen, verlamming van de blaas of algeheel functieverlies van ledematen. Na een ongeval wordt de patiënt onderworpen aan een intensief revalidatieprogramma door speciaal opgeleide fysiotherapeuten om het herstel van zenuwen en spieren te bevorderen. Daarna kan enige vorm van permanente verpleging noodzakelijk zijn. Iemand die aan ernstige reumatoïde artritis lijdt, kan bepaalde problemen hebben met zijn handen en heeft vaak veel moeite met eenvoudige handelingen zoals kranen open en dicht draaien en sleutels omdraaien.

Er zijn verschillende hulpmiddelen op de markt die deze handelingen kunnen vergemakkelijken. Iemand die niet meer kan lopen, heeft soms een rolstoel nodig, waarin sommige lichamelijk gehandicapten de meeste, zo niet alle, andere functies heel goed kunnen verrichten.

De fysieke kant van het leren leven met een lichamelijk gebrek is vaak betrekkelijk gemakkelijk in vergelijking met de psychische aspecten. Degenen die op latere leeftijd een handicap krijgen, zullen vaak perioden van ernstige gedeprimeerdheid en bitterheid doormaken, waarbij ze zich nutteloos en buitengesloten voelen buiten de normale maatschappij. Vooral jonge mensen die plotseling gehandicapt raken door een ongeval, hebben daar grote moeite mee. Het leven, toekomstplannen, studeren of werken en het hebben van relaties of het stichten van een gezin komen in een heel ander licht te staan.

Invaliditeit

In veel landen worden door overheidsinstanties speciale uitkeringen aan invaliden verstrekt. Vaak krijgen invaliden extra financiële hulp om de kosten van verzorging door anderen te dekken, of bepaalde privileges, zoals een eigen parkeerplaats voor de deur. Het internationale symbool voor invaliden geeft aan dat er in openbare gebouwen speciale faciliteiten aanwezig zijn, zoals toiletten met een grote deur waar een rolstoel doorheen kan. Jonge mensen met een lichamelijke handicap worden met speciaal vervoer naar hun onderwijsinstellingen gebracht.

De oudere gehandicapten zijn vaak aangewezen op bepaalde diensten van de welzijnszorg, zoals verpleging aan huis of maaltijden aan huis. In de meeste gemeentes is wel een organisatie of zelfhulpgroep actief die advies kan geven en wederzijdse steun kan verlenen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips