Sensibiliteit

‘Sensibiliteit’ of ‘sensitiviteit’ betekent ‘gevoelszin’ of ‘gevoeligheid’. Daarbij gaat het om het gevoel als zintuig, het vermogen iets te kunnen voelen, ergens door geprikkeld te kunnen worden, iets aan te kunnen voelen. Men heeft het over ongevoelige en overgevoelige mensen, mensen die erg invoelend zijn, en die op hun gevoel af kunnen gaan. In onze op prestatie gerichte maatschappij wordt gevoeligheid vaak als iets negatiefs gezien. Gevoelige mensen worden ten onrechte vaak als zwak en kwetsbaar beschouwd. Het begrip ‘sensibiliteit’ komt voor in de wetenschap, in de fysiologie en in de psychologie.

Sensibiliteit in de fysiologie

Fysiologen verstaan onder sensibiliteit het vermogen om prikkelingen van de zintuigen ongestoord te voelen, waar te nemen en te verwerken. Het gaat dan om lichamelijke ervaringen, bijvoorbeeld bij aanraking, druk, pijn, verandering van temperatuur e.d.

Sensibiliteit in de psychologie

In de psychologie heeft sensibiliteit te maken met fijngevoeligheid, met psychische gevoeligheid, het vermogen dingen aan te kunnen voelen en op je eigen gevoel af te kunnen gaan. Deze betekenis komt meer met het begrip ‘sensitiviteit’ overeen. Een uitgesproken gevoeligheid stelt iemand in staat gebeurtenissen intensiever te beleven.

Hoe komt de sensibiliteit tot ontwikkeling?
Sensibiliteit kan zich alleen in de omgang met andere mensen en dingen ontwikkelen. Maar volgens psychologen worden baby’s al met een bepaalde oer sensibiliteit geboren: ze merken dat zij honger hebben, dat ze het koud hebben, dat ze een natte luier hebben of dat ze alleen zijn.

Maar dat is nog niet helemaal met de sensibiliteit van volwassenen te vergelijken. Pas wanneer het kind meer ervaringen opdoet, ontwikkelt het zijn mogelijkheden dingen en mensen aan te voelen, te begrijpen en daarop te reageren. Gevoelszin is dus ook iets wat aangeleerd moet worden.

Wat is de functie van de sensibiliteit?

Gevoelszin heeft niets te maken met vage sentimentaliteit, maar is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de mens, voor zijn ervaringen en voor zijn bewustzijn.

Gevoel voor eigen behoeften
De moderne mens weet vaak niet meer precies wat hij wil. De leefomstandigheden wisselen voortdurend, en er zijn steeds nieuwe eisen die druk op hem uitoefenen. Maar de verwachtingen van de buitenwereld komen niet altijd met de eigen behoeften overeen. Daarbij is het uiterst belangrijk dat men voelt wat de eigen behoeften zijn. Soms is het nodig opnieuw naar de eigen wensen en behoeften te leren luisteren, zodat men er rekening mee houdt. Misschien dat men dan beter voor zichzelf op kan komen en niet alleen doet wat anderen verwachten.

Gevoel voor anderen

Ieder mens heeft contacten met andere mensen, die oppervlakkig en onoprecht zijn, en daarmee eigenlijk alleen maar tot last zijn. Alleen oprechte vriendschappen zijn bevredigend, maar daar moet men wel iets voor doen. Het invoelend vermogen is nodig om open te kunnen staan voor andere mensen, om ze beter te begrijpen en rekening met hen te kunnen houden.

Gevoel is populair

Het streven naar gevoeligheid heeft eind jaren zestig, met de anti-autoritaire beweging, een ware opbloei gekend. Een goed ontwikkeld invoelend vermogen wordt tegenwoordig op de meest uiteenlopende gebieden nagestreefd.

* Verschillende psychotherapieën richten zich op de ‘sensibilisering’ van de mens. In de individuele psychotherapie, in de groeps-, relatie- en gezinstherapie leert men opnieuw naar de eigen gevoelens en die van de ander te luisteren.

* In de groepsdynamiek speelt sensibiliteit eveneens een grote rol. Door middel van ‘sensitivity-training’ kan men leren deze gevoeligheid te ontwikkelen, hetgeen ook een onderdeel van managementcursussen kan zijn.

* Er zijn ook andere groeperingen die trainingen geven en leren hoe men met zijn eigen gevoel in contact komt. Ze beweren dat u daardoor de weg naar uzelf en naar anderen zult vinden.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips