Dromen

Ieder mens droomt. Ook de mensen die zeggen dat ze nooit dromen, dromen wel degelijk. Dit blijkt uit wetenschappelijke waarnemingen.

De slaap is in te delen in de REM-slaap en de niet-REM-slaap (REM is de afkorting van rapid eye movements = snelle oogbewegingen). Dromen gebeurt tijdens de REM-fasen. Dit is afhankelijk van de totale slaapduur, zo’n vier- tot zesmaal per nacht, ongeveer om de negentig minuten. Een droomfase duurt circa tien minuten en wordt dan gevolgd door een niet-REM-fase.

Als men de REM-fase verstoort en daarmee het dromen, blijken mensen later de gemiste dromen in te halen. In overeenstemming daarmee duurt dan de REM-slaap langer. Onderzoekers op dit gebied zien dit als een bewijs voor het grote belang van dromen voor de mens.

De betekenis van dromen

In oude culturen probeerde men al de symbolische betekenis van dromen te ontdekken.

In onze tijd beleefde het onderzoek en de duiding van dromen een opleving door het werk van Sigmund Freud. Hij noemde dromen ‘de koninklijke weg naar kennis van het onbewuste’. Freud heeft ingezien, dat bij veel van zijn patiënten dromen de sleutel waren tot inzicht in hun psychische aandoeningen. Sindsdien beschouwt men dromen als boodschappen uit het onderbewuste en ziet men ze als belangrijk onderdeel van het psychische leven van de mens.

Dromen informeren ons in beeldspraak over verdrongen gebeurtenissen, die niet tot ons doordringen als we wakker zijn. Bovendien helpen dromen ons grip te krijgen op gebeurtenissen uit het dagelijks leven en deze gebeurtenissen in een andere vorm uit te werken en te verwerken. Doordat bij het dromen, dus tijdens de slaap, de censuur van het verstand buiten werking is gesteld, vervullen we in onze dromen vaak de diepste wensen. Dit fenomeen kennen veel mensen ook wel van hun ‘dagdromen’, waar ze zichzelf soms op betrappen.

In de psychologie is het analyseren van dromen een van de belangrijkste instrumenten om psychische conflicten op te lossen.

dromen

Vaak voorkomende droomsymbolen

Naaktheid
Naaktheid heeft in een droom slechts zelden een erotische betekenis. Het verwijst veeleer naar een oorspronkelijke, natuurlijke situatie van de mens. In overdrachtelijke zin duidt het op de angst voor het blootleggen van de psyche.

Vallen of neerstorten
Als men in een droom het gevoel heeft dat men neerstort of in een oneindige diepte valt, duidt dit vaak op angst voor verlies van personen of dingen. Het kan ook een aanwijzing zijn dat men een bepaalde situatie verkeerd heeft getaxeerd en de grip daarop verliest.

Dieren
Het is belangrijk te weten van welk dier men droomt. Een rat kan bijvoorbeeld samenhangen met een gevaarlijke situatie of een lichamelijke ziekte. Het kan ook betekenen dat de dromer last heeft van een ‘knagende’ twijfel aan zichzelf.

Roofdieren zijn een symbool van agressieve neigingen die men in het gewone leven niet kwijt kan. Een slang kan zowel duiden op verandering als op genezing of seksualiteit.

Seksualiteit
De meeste seksuele dromen betekenen niet dat men het gedroomde ook wil meemaken. Ze wijzen eerder op een problematische houding ten opzichte van seksualiteit of een onbevredigende relatie met de partner. Er zit vaak een verlangen naar meer intimiteit achter.

De interpretatie van deze droomsymbolen zijn natuurlijk afhankelijk van de individuele omstandigheden van de dromer.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips