RIAGG

In de Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG’s) worden de activiteiten gebundeld op het gebied van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. ‘Ambulant’ wil zeggen dat de hulp wordt verleend zonder opname in een ziekenhuis of inrichting. Als RIAGG-cliënt hoort u van tevoren op de hoogte te zijn gebracht van de werkwijze van de instelling. Tot die werkwijze behoort onder andere dat over de behandeling van een nieuwe cliënt binnen het team van de instelling wordt overlegd.

Het overkoepelend orgaan van RIAGG’s is de Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland). De GGZ Nederland is ontstaan uit een fusie van de koepelorganisatie voor beschermd wonen, de voormalige beroepsorganisatie van RIAGG’s, de organisatie voor verslavingszorg en de vereniging van psychiatrische ziekenhuizen.

Een RIAGG kan niet zomaar zelf beslissen hoe het zijn zorg regelt. Ook een RIAGG valt onder de Kwaliteitswet zorginstellingen hetgeen betekent dat het wettelijk verplicht is verantwoorde zorg aan te bieden, die zorg te bewaken en hierover ook verantwoording af te leggen.

De kosten van hulp door een RIAGG worden door de AWBZ gedekt. Er geldt wel een eigen bijdrage. De VGGN heeft de modelklachtenregeling van de vroegere beroepsorganisatie van RIAGG’s gehandhaafd. Deze regeling voldoet aan de eisen van de WKCZ. De bedoeling is dat alle RIAGG’s dit model gebruiken bij het opstellen van hun eigen regeling, maar ze zijn hier niet toe verplicht.

Volgens dit model kunt u bij de klachtencommissie aankloppen met een klacht over gedragingen jegens de cliënt van medewerkers van het RIAGG of jegens het RIAGG als organisatie. Een gedraging kan zijn een handelen, maar ook het nalaten daarvan en het nemen van een besluit met gevolgen voor de cliënt.

Schadeclaims kunnen niet worden ingediend.

Na indiening van de schriftelijke klacht neemt de commissie deze in behandeling. Er vindt een op hoor en wederhoor gebaseerd onderzoek plaats, gevolgd door een uitspraak. Hierbij kan de commissie een aanbeveling doen. Er zijn geen sancties, de uitspraak is niet bindend en u kunt niet in beroep.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips