Vertraagde psychomotorische ontwikkeling

In de meeste gevallen verloopt de ontwikkeling van de beheersing van de fijne en grove motoriek probleemloos. Soms blijft een kind echter achter bij zijn leeftijdgenoten. De meeste kinderen beginnen bijvoorbeeld tussen de 12 en 15 maanden te lopen. Maar wat te denken van een kind dat met 20 maanden nog niet loopt? Kan er iets mis zijn?

Er is een aantal verschillende typen van vertraagde ontwikkeling in de motorische functie van hetzij de fijne spieren die gebruikt worden voor de handvaardigheid, hetzij de grove, grotere spieren die gebruikt worden voor lopen, springen, en hinkelen.

Sommige typen van slecht functioneren van de fijne motoriek hinderen de kleuter bij het tekenen of kleuren of leiden ertoe dat hij pas laat zijn veters leert vastmaken. Sommige van deze kinderen tonen een gebrekkige oog-hand coördinatie. Andere kinderen met een dysfunctie van de fijne motoriek zijn niet in staat een potlood goed vast te houden. Deze kinderen krijgen vaak moeilijkheden op school vanwege hun problemen met fijn-motorische vaardigheden.

Kinderen die houterig zijn of een achterstand in de grof-motorische vaardigheden hebben, zoals niet kunnen hinkelen of springen, zijn zich hiervan pijnlijk bewust en voelen zich gekrenkt. Het zijn de kinderen die steeds het laatst gekozen worden als er partijen gevormd worden voor een wedstrijd. Dikwijls ontwikkelt zich als gevolg daarvan bij hen een pover zelfbeeld.

De oorzaak van een trage psychomotorische ontwikkeling is in het algemeen onbekend, al kan het soms in de familie zitten.

Indien u vreest dat de psychomotorische ontwikkeling van uw kind achterblijft, ga dan met uw zorgen naar de huisarts. Onderzoek kan uitmaken of er inderdaad sprake is van een afwijking. Hij zal u kunnen verwijzen naar een zogenaamd VTO-team, een team dat zich richt op vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsstoornissen. Een dergelijk team bestaat uit leden van verschillende disciplines (kinderarts, kinderpsychiater, psycholoog en of orthopedagoog). Het team zal diagnostiek verrichten en de eventuele ontwikkelingsstoornis van het kind nader vaststellen en advies uitbrengen met betrekking tot de gewenste verdere diagnostiek en de in te stellen behandeling.

Deze behandeling kan onder andere inhouden een plaatsing in een medisch kleuterdagverblijf, een dagverblijf voor de verstandelijk gehandicapte kleuter of een (kinder)revalidatiecentrum.

Het effect van de in te stellen behandeling zal gunstiger zijn naarmate de ontwikkelingsstoornis eerder wordt vastgesteld en dan ook direct in behandeling wordt genomen. Indien er een achterstand is in de motorische vaardigheden betekent dat voor het kind verlies van een belangrijk gebied waaruit hij put voor de opbouw van zijn gevoel voor eigenwaarde. Als ouders moet u het gevoel van zelfrespect bij uw kind behouden door een begripsvolle en geduldige houding ten opzichte van zijn vooruitgang. Als u ongeduld toont, zal het gevoel van eigenwaarde van uw kind daaronder lijden, zelfs als uw kind uiteindelijk de achterstand ’inhaalt’.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips