Intelligentie

Over het algemeen bedoelt men met intelligentie het vermogen om bepaalde geestelijke prestaties te verrichten, met name die welke nodig zijn om bepaalde vraagstukken, problemen of moeilijkheden aan te pakken waarvan men de oplossing van tevoren niet kende. Het kan bijvoorbeeld gaan om het oplossen van een wiskundig vraagstuk, het snel en adequaat kunnen beslissen in een gevaarlijke situatie, of om het goed kunnen organiseren zoals in het huishouden.

Kennis en inzicht
Intelligentie heeft verschillende aspecten zoals het vermogen te kunnen denken en combineren, begrijpen en beoordelen, onthouden en leren. Maar daarnaast worden ook kennis van zichzelf, creativiteit, sociale vaardigheden en het vermogen psychische problemen het hoofd te bieden, als onderdeel van de intelligentie beschouwd.

Om veranderingen in de intelligentie van oudere mensen te kunnen beschrijven, maken psychologen een
onderscheid tussen kennis en vaardigheden die door scholing en cultuur aangeleerd zijn, en het inzicht dat meer erfelijk bepaald zou zijn. Tot de kennis aspecten van de intelligentie telt men bijvoorbeeld de taal, school en algemene feitenkennis; met inzicht bedoelt men het vermogen om te analyseren, te abstraheren, begrippen te vormen, logisch te denken en conclusies te trekken, maar ook aspecten van het korte termijngeheugen.

Intelligentie

Hoe verloopt de ontwikkeling van de intelligentie?

Intelligentie is altijd een relatief begrip. De bepaling van de intelligentiequotiënt (IQ) berust op het meten van een prestatie in vergelijking met de uitkomsten van diezelfde meting bij tal van andere mensen. In de eerste 10 jaar van een mensenleven neemt de intelligentie toe. Als maatstaf gebruikt men het aantal opdrachten dat een kind kan oplossen, in een test die op de leeftijd is afgestemd. In de tweede 10 jaar neemt de intelligentie steeds minder toe, en op de leeftijd van 18 tot 20 jaar bereikt men het hoogste intelligenti eniveau.

Het intelligentieniveau ligt dus al vroeg vast. Deskundigen schatten dat de
intelligentie bij een vijfjarige al voor vijftig procent vastligt, en bij een achtjarige zelfs al voor tachtig procent. Gedurende de eerste 18 maanden valt nog niet te voorspellen hoe intelligent het kind zal worden, wel kan de ontwikkeling van de intelligentie in deze fase al gestimuleerd worden.

Kan de ontwikkeling van de intelligentie gestuurd worden?

Bij de ontwikkeling van de intelligentie spelen zowel de aanleg als de omgeving een rol. Daarom is het mogelijk de ontwikkeling van de intelligentie van een kind te beïnvloeden. Het werkt positief op de ontwikkeling van het kind wanneer men veel emotionele steun en warmte geeft, het enthousiast aanmoedigt en zijn ondernemingslust, creativiteit en sociale contacten stimuleert. Bij kinderen en jongeren die deze positieve invloed hebben moeten missen, kan de intelligentie zich duidelijk minder ontwikkelen dan bij hun leeftijdgenoten. Er kunnen echte afwijkingen in de intelligentie optreden bij beschadigingen van de hersenschors of bij ernstige psychische stoornissen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips