Hippokrates

Griekse arts (460-377 vanC.); in de eed van Hippokrates, die nog steeds door artsen als een morele verplichting gezien wordt, zijn de ethische grondbeginselen van het artsenberoep vastgelegd. ‘Ik zweer bij Apollo, de arts, en bij Asklepius, bij Hygieia en Panacea en bij alle goden en godinnen, die ik tot getuige aanroep, dat ik naar beste vermogen en oordeel deze eed en deze verplichting zal vervullen. Ik zal hem, die mij deze kunst leert, evenzeer achten als mijn ouders, met hem delen in het levensonderhoud en hem, wanneer hij in nood verkeert, onderhouden, zijn nakomelingen beschouwen als mijn eigen broeders en hun de geneeskunst onderwijzen, zoals zij deze willen aanleren, zonder vergoeding en zonder overeenkomst.

Advies en college en al het overige onderricht zal ik aan mijn eigen zonen en aan die van mijn leraar overdragen, echter alleen aan die leerlingen die volgens artsengebruik door overeenkomst gebonden en door eed verplicht zijn. Zijn voorschriften zal ik aanwenden tot voordeel der zieken naar beste vermogen en oordeel en ik zal mij verre houden van benadeling en onrecht. Ik zal niemand, ook niet op zijn verzoek, een dodelijk gif toedienen of ook alleen maar een advies in die richting geven.

Ook zal ik nooit een vrouw een middel tot vernietiging van kiemend leven geven. Heilig en rein wil ik mijn leven en mijn kunst houden. Welke huizen ik ook binnen zal stappen, altijd zal ik binnenkomen tot heil der zieken, mij onthouden van iedere opzettelijke en verderfelijke benadeling, ook van alle handelingen van wellust aan de lijven van vrouwen en mannen, vrijen en slaven. Wat ik bij de behandeling of ook buiten de behandeling in het leven der mensen zie of hoor, zal ik – voorzover men het niet verder mag vertellen – verzwijgen en ik zal zulks als geheim beschouwen. Wanneer ik deze eed vervul en niet breek, moge mij in het leven en in de kunst succes ten deel vallen, roem bij alle mensen voor eeuwig; wanneer ik echter in overtreding ga en meineed pleeg, zo geschiede mij het tegenovergestelde.’


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips